Varausehdot ja rajoitukset

Näitä ehtoja sovelletaan kaikissa tatuointiajanvarauksissa. Studiomme työntekijät ovat itsenäisiä yrittäjiä jotka vastaavat itse omasta toiminnastaan, ja voivat oman harkintansa mukaan joustaa näistä ehdoista.

Tatuointiajan varaamisen yhteydessä perittävä ennakkomaksu

Tatuointiajanvarauksen yhteydessä peritään ennakkomaksuna 50-150€/varaus. Paikan päällä tehdyn ajanvarauksen yhteydessä ennakkomaksu suoritetaan käteisellä tai maksukortilla. Jos ajanvaraus tehdään puhelimitse, sähköpostitse tai nettivarauksen kautta, tulee ennakkomaksu suorittaa tilisiirtona tai käymällä paikan päällä viikon kuluessa tatuointiajan sopimisesta. Varaus raukeaa, mikäli ennakkomaksua ei ole suoritettu sovitusti.

Ennakkomaksua ei voi siirtää tatuoijalta tai asiakkaalta toiselle. Ennakkomaksu kohdistuu siihen tatuointikuvaan tai -ideaan, josta on sovittu tatuointiajan varaamisen yhteydessä; Tatuoijalla on oikeus kieltäytyä, mikäli asiakas haluaa vaihtaa alkuperäisen suunnitelman erilaiseen kuvaan tai tatuointi-ideaan.

Tatuointiajanvaraus on sitova eikä ennakkomaksua palauteta, mikäli varaus peruuntuu asiakkaan toimesta.

Kaikki tatuointiajanvaraukset ovat sitovia eikä ennakkomaksua ajan peruuntumisen yhteydessä palauteta.* Mikäli varattua aikaa täytyy siirtää, se tulee tehdä puhelimitse hyvissä ajoin (viimeistään 3 vuorokautta) ennen tatuointiaikaa. Mikäli tatuoijalle ei jää riittävästi aikaa saada uutta asiakasta vapautuneelle ajalle, voidaan uudesta varauksesta periä uusi ennakkomaksu. Tatuointiaikaa voi siirtää ennakkomaksua menettämättä kaksi kertaa, kolmannella kerralla peritään uusi ennakkomaksu. Mikäli uutta tatuointiaikaa ei sovita välittömästi varatun ajan siirtämisen yhteydessä, on kyseessä tatuointiajan peruutus, jolloin uudesta varauksesta voidaan periä uusi ennakkomaksu. Mikäli ennakkomaksu kuitenkin jää roikkumaan esim. raskauden tai vakavan sairauden vuoksi, se vanhenee vuoden kuluttua ajan peruuntumisesta. Tällöin asiakkaan on itse pidettävä huolta siitä, että ottaa yhteyttä tatuoijaan uuden ajan sopiakseen ennen ennakkomaksun vanhenemista.

Tatuointiajan varatessaan asiakas sitoutuu tulemaan varattuna aikana paikalle ajoissa sekä henkisesti ja fyysisesti niin hyvässä kunnossa, että tatuointi pystytään toteuttamaan. Mikäli asiakas myöhästyy merkittävästi tai on esim. päihteiden vaikutuksen alaisena, ei tatuointia välttämättä pystytä toteuttamaan varatulla ajalla. Tällöin uudesta ajasta voidaan periä uusi ennakkomaksu.

*Ennakkomaksu palautetaan takaisin asiakkaalle ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli tatuointiaika peruuntuu tatuoijan toimesta eikä uutta aikaa saada sovittua. Mikäli tatuoija on aloittanut kuvan suunnittelun tatuointiaikaa varten ennen sen peruuntumista ja asiakas on saanut luonnoksen haltuunsa esim. sähköpostitse, voidaan suunnittelutyön kustannukset vähentää palautettavasta ennakkomaksusta.

Tatuointikuvien tekijänoikeudet

Kun tatuoija suunnittelee/piirtää tatuointina toteutettavan kuvan/tatuointimallin, kuuluvat sen tekijänoikeudet hänelle. Tatuointikuvan tekijänoikeudet pysyvät tatuoijalla myös tatuoinnin toteuttamisen jälkeen. Tekijänoikeudet tai tatuointimallin käyttöoikeudet eivät siirry asiakkaalle ajan varaamisen yhteydessä tai tatuoinnin toteuttamisen myötä. Asiakkaalla on rajaton oikeus esitellä tatuointiaan ja julkaista siitä kuvia, muttei oikeutta antaa lupaa teettää samaa kuvaa uudestaan toisen tatuoijan toimesta ilman alkuperäisen tatuoijan lupaa.

Mikäli tatuoija suunnittelee asiakkaalle kuvan jota ei kuitenkaan toteuteta tatuointina, ei asiakkaalla ole oikeutta teettää tatuoijan tuottamaa kuvaa sellaisenaan toisaalla ilman tatuoijan lupaa. Tatuoija voi kuitenkin tarjota tatuoimatta jäänyttä kuvaa toteutettavaksi muille asiakkailleen. Tatuoija pidättäytyy toteuttamasta asiakkaalle tatuoitua kuvaa samanlaisena muille asiakkaille, mutta voi tehdä siitä variaatioita.

Tatuoijalla on oikeus esitellä ja julkaista tekemistään tatuoinneista otettuja valokuvia ja käyttää niitä toimintansa markkinoimisessa. Valokuvat rajataan siten, ettei niissä näy asiakkaan kasvoja, mutta asiakas voi kuitenkin olla tunnistettavissa kuvasta tatuointiensa perusteella.

Vahingonkorvaukset

Tatuoija ei ole korvausvelvollinen, mikäli asiakkaalle koituu varatusta tatuointiajasta ylimääräisiä kuluja (esim. matka- ja majoituskulut, pysäköintimaksut tai parkkisakot) tai tulonmenetystä. Tatuoija ei ole näistä korvausvelvollinen myöskään tatuointiajan peruuntuessa.

Asiakastiedot

Tatuointiajan varaamalla asiakas hyväksyy sen, että hänen ajanvarauksen yhteydessä antamiaan tietoja käytetään varauksen käsittelyssä. Ajanvarauksen yhteydessä annettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa varauksen tehnyt asiakas. Emme vastaa virheellisistä tiedoista johtuvista häiriöistä esim. varausvahvistuksen toimittamisessa tai palauta ennakkomaksua, mikäli varaus peruuntuu tatuoijan toimesta asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä antamien virheellisten tietojen vuoksi.

Ennen tatuoinnin toteuttamista asiakas saa studiolla täytettäväkseen asiakastietolomakkeen. Lomakkeessa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Yksityisyyden suojelu

Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää. Ajanvarauksen yhteydessä annettuja tietoja käytetään ainoastaan asiakaspalvelun hoitamiseen ja ne poistetaan järjestelmästä kun varattu aika on käytetty tai peruttu. Emme luovuta meille annettuja tietoja kolmansille osapuolille. Lisätietoa löydät rekisteriselosteestamme

Rajoitukset

Tatuointeja ei tehdä alaikäisille, päihtyneille, raskaana oleville tai imettäville. Tatuoijalla on oikeus kieltäytyä tatuoinnin tekemisestä myös, mikäli asiakkaalla on jokin tatuoinnin teettämisen estävä tai tatuoijan terveyden vaarantava sairaus. Näihin lukeutuvat mm. verenvuototauti, hepatiitti ja AIDS, sekä jos asiakas on HIV-positiivinen.

Osa tatuointiartisteistamme ei tee lainkaan tatuointeja korviin, kasvoihin, silmiin, limakalvoille, kainaloihin, kämmeniin, sormien ympäri, varpaisiin, jalkapohjiin eikä intiimialueille. Nuorille tai vasta vähän tatuointeja omaaville asiakkaille ei pääsääntöisesti tehdä tatuointeja kaulaan, sormiin tai kämmenselkään.

Ikäraja tatuointiin on 18 vuotta, tästä ei tingitä edes vanhempien suostumuksella. Sillä, onko nuorella tatuointeja jo ennestään, ei ole merkitystä - emme siis tee alaikäisille myöskään tatuointien korjaustöitä. Nuoren henkilön on pystyttävä todistamaan ikänsä tarvittaessa.